O nas

Jest jednym z trzech Zakładów tworzących strukturę Instytutu Filozofii. Zakładem kieruje prof. Marek K. Siwiec. Jego zainteresowania naukowo—badawcze w dziedzinie historii filozofii skupiają się głównie na filozofii starożytnej Grecji, zwłaszcza na myśli Sokratesa i Platona. Obejmują ponadto estetykę, w której bada on pojęcie twórcy i twórczości i filozofię dziewiętnastowieczną, zwłaszcza zaś filozofię F. Nietzsche i wyrastającą z niej filozofię kultury.

Prof. Maciej Chlewicki zajmuje się nowożytną filozofią niemiecką i francuską, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii religii Immanuela Kanta oraz francuskiego Oświecenia (Encyklopedyści). Dr Bożena Listkowska specjalizuje się w badaniach nad filozofią polską XX wieku, w tym szczególnie neoscholastyką i fenomenologią. Poza tym interesuje się metafizyką człowieka, a zwłaszcza problemem indywidualności natury ludzkiej. Ks. dr Sylwester Warzyński interesuje się współczesną francuską filozofią postmodernistyczną, myślą Nietzschego oraz historią filozofii średniowiecznej. 

Kontakt

Kierownik Zakładu
dr hab. Marek Siwiec, prof. nadzw.
e-mail: msiwiec@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 1 pok. 502

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Historii Filozofii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel.: 52 323 67 09