Opis Zakładu

Zakład Historii Filozofii powstał w 2010 r. po przekształceniu Zakładu Estetyki i Filozofii Kultury.

Obszary badawcze:

Badania obejmują następujące obszary badawcze: historię filozofii zwłaszcza nowożytnej i polskiej, filozofię współczesną, filozofię człowieka, estetykę.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Historii Filozofii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel.: 52 323 67 09